Waluta:
PLN

Reklamacje

Opublikowano:

Gwarancja

Okres gwarancji na wszystkie produkty wynosi 2 lata, za wyjątkiem urządzeń w których producent wydłużył jej czas lub zostało wykupione wydłużenie gwarancji.

Gwarancja obejmuje wszelkie wady stwierdzone w okresie gwarancji, spowodowane zastosowaniem wadliwego materiału, wadliwą konstrukcją albo niewłaściwym wykonaniem. Gwarancja ma zastosowanie do produktu kupionego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Gwarancja nie obejmuje wad powstałych w wyniku naturalnego zestarzenia i zużycia, nieostrożnego przenoszenia i transportu, niewłaściwego użytkowania lub użytkowania do celów innych niż te, do których produkt jest przeznaczony. W szczególności gwarancja nie obejmuje wad wynikających z uszkodzeń mechanicznych, nieodpowiedniej konserwacji i magazynowania. Gwarancja nie obejmuje również wad powstałych w wyniku niefachowej naprawy.

Procedura reklamacji

Reklamacje należy składać u producenta lub w naszym sklepie, wraz z wypełnioną kartą gwarancyjną oraz dowodem zakupu (paragon, faktura) i opisując w sposób zwięzły i konkretny stwierdzone wady. Składanie reklamacji w naszym sklepie jest możliwe w sklepie stacjonarnym lub poprzez wiadomość e-mail (sklep@e-odkurzacze.com) wraz z załączonym dowodem zakupu. Wszelkie wady produktu należy zgłaszać niezwłocznie po ich wystąpieniu.

W przypadku zawarcia umowy na odległość, po zgłoszeniu reklamacji ustalamy z Klientem termin dostarczenia wadliwego produktu. Czas rozpatrywania reklamacji: 14 dni od dnia dostarczenia wadliwego towaru.

Jeśli produkt zgłoszony w procedurze reklamacji posiada uszkodzenia mechaniczne, nie był użytkowany zgodnie z przeznaczeniem lub nie był odpowiednio konserwowany, reklamacja będzie rozpatrzona negatywnie, a koszt odesłania towaru ponosi Klient.